Het ei heeft veel symbolische betekenissen en staat vooral voor vruchtbaarheid. Een ei is het begin, de kiem, de oorsprong. Het staat ook voor groei, nieuw leven en wedergeboorte. In het ei is alles aanwezig om tot ontwikkeling en volmaaktheid te komen. Het staat ook symbool voor sluimerende krachten in ons die geboren willen worden.