Brokaat kleed Tibetan Clouds + 3 eindeloze knopen – 40×18 cm

Brokaat kleedje Tibetan Clouds en 3 x eindeloze knoop - geel  

De opbollende wolken of mist vormen de Mahamudra: de eenwording van compassie (mededogen) en wijsheid (inzicht) - de ultieme verwerkelijking van je ware zijn. 

Ze worden voorgesteld als de transformatie van onze onvolkomenheden in de 4 krachten van boete, gelofte, vertrouwen en hulpmiddel, waardoor de beoefenaar tot zuivering en verlichting komt. Dit is eveneens de basisbetekenis van de 'hartsoetra'.