Handboek voor de Combine- en Compositieduiding

 
De relatie-astrologie is door het gebruik van de combine en de compositie wezenlijk verruimd en verdiept. Beide methoden baseren zich op het inzicht, dat bij de eerste ontmoeting van twee mensen het thema, waarmee zij in de loop van hun relatie te maken krijgen, allang vaststaat.
Wie wil begrijpen, wat twee partners op zielsniveau met elkaar verbindt en welke ontwikkelingskansen hun relatie hen biedt, vindt in dit boek heldere en begrijpelijke astrologische verklaringen. De uit het leven gegrepen en op de werkelijkheid gebaseerde horoscoopduidingen van de schrijfster, kunnen op alle vormen van intermenselijke relaties toegepast worden.
De lezer verkrijgt belangrijke informatie over: • hoe de combine en de compositie te gebruiken zijn; • wat de planeten in de huizen van de combine en compositie betekenen; • hoe de combine en de compositie berekend worden; • welke prognosetechnieken gebruikt kunnen worden bij de combine; • hoe bepaalde relatievormen weerspiegeld worden door de combine-ascendant; • hoe de combine en de compositie toe te passen zijn op liefdes-, werk- en
  ouder/kind-relaties.
 
Het nieuwe standaardwerk van de moderne relatie-astrologie, met uitmuntende en tot nu toe unieke duidingen, om zielsverbindingen in de horoscoop waar te nemen en te begrijpen. Markus Jehle, hoofdredacteur van het astrologische vaktijdschrift Meridian
 
Dit is eindelijk een boek dat er van uitgaat dat beide partners terug te vinden zijn in de combine en compositie, waardoor niet alleen de inhoud van de relatie inzichtelijk wordt, maar ook wat de ziel van elk van de partners in deze relatie leren wil. En dat zijn over het algemeen heel verschillende lessen. Een must voor en ieder die zich met relatie astrologie bezig houdt.
Gerda Roos, vertaalster
Over de auteur:
Mona Riegger, erkend astrologe DAV, is medeoprichtster van het astrologiecentrum in Berlijn en sinds 1980 adviserend en docerend werkzaam. Het zwaartepunt in haar werk ligt op het gebied van relatie advisering en uurhoek astrologie. Van haar hand zijn talrijke bijdragen in verscheidene vaktijdschriften verschenen.
2495