Mineure aspecten

Mineure aspecten verwijzen naar een innerlijke scholingsweg die Carl Gustav Jung het proces van de zelfverwezenlijking of individuatie noemde en die leidt naar zelfkennis, eigenwaarde en eigenliefde. Mineure aspecten geven weer welke kwaliteiten en creatieve potenties in de ontwaakte, bewustwordende en aan zichzelf werkende mens als uitzonderlijke vermogens of bepaalde begaafdheden vorm kunnen krijgen.
Voor haar onderzoek naar de betekenis van de mineure aspecten onderzocht Marjolijn, door analyse van de getallenleer van Pythagoras, of de betekenis van de getallen overeenkomt met die van de aspecten. Allereerst werden de majeure aspecten getest waardoor een solide handvat werd verkregen voor de mineure aspecten en te ontdekken dat ze heel andere energieën weergeven dan de majeure aspecten.
Het verrassende van dit onderzoek was dat er onbekende wegen ingeslagen werden. Een daarvan was dat één mineur aspect verbonden is met het vrouwelijk element water wat aansluit bij de interesse van de schrijfster voor het vrouwelijke deel in de mens.
In het tweede deel van dit boek behandelt zij geometrische aspectfiguren omdat deze een complex geheel vormen dat een heel specifiek deel van een karakter weergeeft. Aan de hand van (auto)biografieën heeft zij aspectfiguren en mineure aspecten geverifieerd.
 
Zo ontstond dit boek Mineure aspecten; een verdieping en verfijning van de astrologische duiding.
Marjolijn Cremers begon haar astrologiestudie in 1982 bij Arcturus. In 1995 stopte zij met haar werkzaamheden als schoonheidspecialiste om een astrologische praktijk te beginnen en astrologieles te geven. Over de innerlijke schoonheid zoals zij dat zelf noemt. Ze werkt onder de naam Astrosophica wat haar brede interesse weergeeft voor onder andere psychologie, antroposofie, mythologie en mystieke en religieuze filosofieën die zij als een aanvulling op de astrologie ziet.