Nieuwe bakens voor een nieuwe tijd

Een nieuwe aarde begint bij jezelf. Het ontdekken van de bakens van de eigen essentiële ontwikkeling is gekoppeld aan het omarmen van de waarden van de nieuwe tijd. In dit boek worden deze nieuwe waarden mede aangereikt, tegelijkertijd met een respectvolle revérence naar de oude waarden van een tijd die elke dag verder achter ons komt te liggen. Ze maken deel uit van een waardenpatroon dat vanuit een kosmische cyclus elke tweeduizend jaar verandert. De schijnwerpers zijn voor de komende tweeduizend jaar gericht op een nieuw waardenpatroon, waarmee, tezamen met het navigeren op de bakens van de essentiële route, een nieuwe aarde door ieder mens vorm en contouren kan krijgen.
Het tijdperk van de ziel gaat hand in hand met het ontdekken van onze kosmische identiteit, die de ziel en essentie omvat. Na de psychologie staan we op het punt om een nieuwe dimensie in ons bewustzijn te exploreren. Vanuit die kant zijn we eeuwig, vanuit onze persoonlijkheid zijn we sterfelijk.
De oude tijd heeft vooral in het teken gestaan van onze persoonlijke ontwikkeling. De nieuwe tijd zal naast de persoonlijke ontwikkeling nu aandacht gaan vragen voor onze essentiële ontwikkeling. Een levensfase die tegen de tweede levenshelft aanvangt en die naast de eerste geboorte – die van de ziel in het lichaam – een tweede geboorte markeert: de essentiële geboorte. Tot nu toe hebben we ons voornamelijk geïdentificeerd met onze bloedlijn. Maar in feite zijn we een tweegeborene. In deze transitie naar het zielstijdperk zullen we steeds meer onze kosmische identiteit gaan onderkennen.
Gaan leven vanuit essentie hoeft beslist geen vage weg te zijn. Het is voor ieder mens een hoogst persoonlijke weg die zonder veel moeite concreet gedestilleerd kan worden vanuit de bakens van nieuwe kosmische kennis. Bakens van een innerlijke navigatie, waarbij de route voor ieder mens aanwijsbaar anders is. Het kosmische water vanuit deze kennisbron, die ons naar een nieuwe dimensie van bewustzijn leidt, is universeel, want het treedt al buiten de oevers van de astrologische wereld. De grote waarde daarvan kan zonder vakjargon door iedereen worden begrepen.