Saliebosje 14 cm – bruin

Saliebosje van ca. 14 cm, gebundelde takjes en blaadjes om te smudgen.

Herkomst is Californië, USA

Extra informatie Saliebosje 14 cm (1.00) - bruin

Saliebosje van ca. 14 cm, gebundelde takjes en blaadjes om te smudgen.

Herkomst is Californië, USA