Stemvork Sonic Ohm met activator – 12×2.5 – Aluminium – Rubber

Sonic Ohm stemvork - met activator

De 'Sonic Ohm' stemvork is een uitstekend werktuig voor klankgenezing, om het energieveld of de chakra's in evenwicht te brengen of voor het zuiveren van kristallen. Het pakket bestaat uit een OM-stemvork, een Activator om de stemvork op aan te slaan en een gebruiksaanwijzing (Engels). De Ohm stemvorken kunnen effectief worden ingezet om de energie in de juiste trilling te brengen; ze worden veelal gebruikt door therapeuten die met lichaamsenergie werken, bijvoorbeeld bij het in evenwicht brengen van de chakra's. De hoge frequentie van de stemvork werkt heel effectief om vastzittende energie weer te laten stromen, en om meer balans te brengen in de energiecentra - de chakra's - in het lichaam. 

WERKEN MET KRISTALLEN: Kristallen worden net als mensen beïnvloed door omgevingsinvloeden en spanningen. Een kristal en de energie daarin en eromheen kan ook worden gezuiverd door de hoge frequenties van de stemvork, die veel overeenkomsten vertoont met de eigenschappen van kristallen. Omdat kristallen diep onder het aardoppervlak gevormd worden tot ze worden uitgegraven is de Ohm vibratie de meest natuurlijke klank om in een kristal te resoneren, om het te zuiveren of weer op te laden met Aarde-energie. 
Inclusief activator (art.nr.19012) en Nederlandse brochure 4 pagina's. PDF brochure in kleur kan per e-mail worden toegestuurd. 

Wij adviseren om ook de cd's There is No Place Like Ohm, Volume I en II te gebruiken tijdens therapie sessies. De Ohm-klank interfereert op indrukwekkende wijze met de stemvorken, geeft meer diepte aan de sessies en vult de ruimte met die Ohm-klank. De cd’s zijn ook een goede begeleiding bij het het 'Ohm chanten'; dit wordt als dynamisch en bevrijdend ervaren.