Succes in alles wat je doet Oasis cd 9

Succes in alles wat je doet - Oasis cd 9

Met ontspanningsmuziek, visualisaties en meditaties van Dick de Ruiter. Op deze succesvolle cd wordt eerst ingegaan op de patronen en overtuigingen die de achtergrond vormen van ons eigen leven. Daarna geeft Dick aan hoe we deze kunnen veranderen en ompolen in een positieve, stuwende kracht die ons succes brengt. In alles wat we doen! Dus niet alleen op financieel gebied. Op de tweede track staat een begeleide ontspanning met succesbevestigingen. Eerst hardop, verderop subliminaal achter zeegeluiden. Dan volgt er nog een korte track met opgewekte muziek en hardop gesproken bevestigingen, om overdag te beluisteren.

Aanbevolen producten